Nedrivning:

Nedrivning i forbindelse med renovering

I forbindelse med ombygning og renovering sørger vi for demontering og nedrivning af indvendigt inventar, gulvbelægning, loft, lette vægkonstruktioner, el, rør og ventilation m.m. I nogle tilfælde benytter vi robotter, fordi de løser opgaverne nemmere og hurtigere og samtidig minimerer støj-, støv- og sikkerhedsproblemer markant.

Alt hugge- og skærearbejde i betonkonstruktioner

Knusning af beton og andre byggematerialer som tegl og mursten er en effektiv måde at genanvende byggeaffald til nye byggeprojekter.

Arbejdet udføres omhyggeligt af vores specialuddannede medarbejdere, da kunsten er ikke at beskadige nogen af de blivende dele.

Demontering af tagkonstruktioner.

Vi har store erfaring med demontering af tagkonstruktioner. I almenlige morsten som i asbest fyldig tagkonstruktioner.

Selektiv nedbrydning:

Samtidig er vi optimalt rustet i forhold til at imødekomme de krav, der stilles i forbindelse med selektiv nedrivning, som udføres i henhold til NMK96, hvor mest muligt materiel genbruges til gavn for miljøet.